Μετατροπή Κειμένου

convert to
reverse info clear list

Μετατροπές Κειμένου

Βοήθεια

Γράψτε ή επιλέξτε από τη λίστα στα πεδία "από" και "σε" τους τύπους των κειμένων που θέλετε να μετατρέψετε. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "μετατροπή" για να μεταφερθείτε στο κατάλληλο εργαλείο μετατροπής κειμένων, όπου θα πληκτρολογήσετε ή θα επικολλήσετε το κείμενο σας και θα το μετατρέψετε σε ότι έχετε επιλέξει.

Στα πεδία της φόρμας μπορείτε είτε να γράψετε, είτε να επιλέξετε από τη λίστα που σας εμφανίζει πατωντας το βελάκι μέσα στο πεδίο. Αν αρχίσετε να πληκτρολογείτε, κάτω από το πεδίο θα εμφανιστεί μια λίστα "autocomplete" σύμφωνα με αυτά που πληκτρολογείτε.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο να βρείτε την μονάδα μετατροπής που ψάχνετε, ελέγξτε αν βρίσκεστε στην σελίδα με το κατάλληλο εργαλείο μετατροπής ή αν γράφετε σωστά αυτό που ψάχνετε στα πεδία "Από" και "Σε".