Πολιτική ασφάλειας

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα metatroph.gr είναι μια ερασιτεχνική προσπάθεια δημιουργίας δωρεάν εργαλείων μετατροπής για τους επισκέπτες της.

Η ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα εργαλεία μετατροπής έχουν τυχόν λανθασμένα αποτελέσματα. Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα των εργαλείων μετατροπής.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση ή το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου σας ανήκουν.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι μέσες ισοτιμίες που ενημερώνονται καθημερινά από άλλες πηγές (api). Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία αυτών των δεδομένων, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και όχι εμπορικούς.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια ή ζημιά χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, παρέχονται μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση και όχι για σκοπούς μεταπώλησης, διανομής ή οποιωνδήποτε άλλων χρήσεων από εσάς, υπό οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο.

Προσωπικά δεδομένα

Η ιστοσελίδα metatroph.gr δεν χρησιμοποιεί cookies ούτε ζητά η διατηρεί οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο από τους χρήστες της.

Όμως η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το διαφημιστικό δίκτυο της google η οποία για να προβάλει εξατομικευμένο περιεχόμενο στους επισκέπτες της σελίδας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφημίσεις google adsense, παρακαλούμε μεταβείτε στους παρακάτω συνδέσμους που σας παραθέτουμε

Eπιγραμμικοί (Online) Όροι Παροχής Υπηρεσίας Google AdSense

Πολιτικές προγράμματος του AdSense