Μετατροπή Αρχείων από xls Excel σε pdf

Μετατροπές από xls Excel

Βοήθεια

Για να μετατρέψετε xls Excel σε pdf πατήστε το κουμπί "browse", στη συνέχεια αναζητήστε και επιλέξτε το αρχείο xls Excel που θέλετε να μετατρέψετε. Πατήστε το πράσινο κουμπί "μετατροπή" και περιμένετε έως ο περιηγητής σας να σας εμφανίσει για κατέβασμα το αρχείο που μετατρέψατε από xls Excel σε pdf. Η διαδικασία της μετατροπής αρχείου μπορεί να διαρκέσει λίγο και εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου που θα μετατρέψετε.