Μετατροπή Αρχείων από xls Excel σε png

Μετατροπές από xls Excel

Βοήθεια

Για να μετατρέψετε xls Excel σε png πατήστε το κουμπί "browse", στη συνέχεια αναζητήστε και επιλέξτε το αρχείο xls Excel που θέλετε να μετατρέψετε. Πατήστε το πράσινο κουμπί "μετατροπή" και περιμένετε έως ο περιηγητής σας να σας εμφανίσει για κατέβασμα το αρχείο που μετατρέψατε από xls Excel σε png. Η διαδικασία της μετατροπής αρχείου μπορεί να διαρκέσει λίγο και εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου που θα μετατρέψετε.